Таргет: кои са високо статусните потребители?

Домакинства - CTI обхваща горната децилна група - 10% българи с най-високи доходи. Те формират 23% от доходите и 19% от разходите на българските домакинства.

Доходи - Дял на доходите на целевата група на CTI от паричните доходи на домакинствата

Разходи - Дял на разходите на целевата група на CTI от паричните разходи на домакинствата