Предимствата на Consumer Trendsetters Insight (CTI)
 

От тук може да видите презентацията на CTI:

Българска версия:  CTI_Presentation_BG.pdf

English version: CTI_Presentation_ENG.pdf

CTI е първият продукт, който:

  • Проучва детайлно този сегмент
  • Нюансира и представя неговите характерни черти
  • Помага да се позиционирате правилно в сегмента на активните потребители

CTI залага на качеството, а не на количеството на панелистите:

  • Представителност за сегмента
  • Рекрутиран, а не самоизграждащ се панел:  пълен контрол върху извадката, непозволяващ в нея да попаднат потребители, които не принадлежат към сегмента
  • обем на панела: 300 високо статусни потребителя

Онлайн попълване на въпросника:

  • Удобно за респондентите
  • Спестява ресурси за реализиране на проучването