Структура на Consumer Trendsetters Insight (CTI)

 

Възраст

%

  18-25 г.
8
  26-35 г.
39
  36-45 г.
29
  46+ г.
24

 

Пол

%

  Мъж
43
  Жена
57

 

Позиция

%

  Управител, собственик  23
  Висша ръководна, но не собственик
14
  Средна ръководна
25
   Изпълнителска-квалифициран труд 35
  Друго
3