Възможности на Consumer Trendsetters Insight (CTI)


Възможност бързо и ефективно да реализирате проучване във всеки етап от жизнения цикъл на продукта сред един от най-атрактивните и перспективни, но и системно подценявани в масовите потребителски панели сегменти.
Проучвания за:

 • Нагласи на потребителите, нужда от нови продукти
 • Тестване на концепция - изображения, текст
 • Продуктово развитие - дизайн, елементи на продукта, пакетиране
 • Присъствие на продукта на пазара – имидж, удовлетвореност на клиентите
 • Комуникация - тестване на принт, видео, аудио реклама, послания, комуникационна стратегия


Опции:

 • Пакет индивидуални проучвания
 • Самостоятелни ad hoc проучвания

 

Абонамент за периодични анализи – четири пъти годишно:

Основни пазарни трендове:

 • Динамика в нагласите и потреблението
 • Навици и предпочитания
 • Медийно потребление

Обзор на ключови сектори:

 • Автомобили и средства за придвижване
 • Бяла и черна техника
 • Телекомуникации
 • Финансови услуги
   
 • Продукти за здравето (ОТС, хранителни добавки)
 • Козметика
 • Пътувания и туризъм
 • Перилни и почистващи продукти за дома